Σημαντικά

Αποφάσεις συμμετοχής στην κινητοποίηση έχουν πάρει οι ΣΕΠΕ: "Μ. Παπαμαύρος", "Ρόζα Ιμβριώτη", "Σωκράτης" και "Ν. Πλουμπίδης"

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ 1ΓΕ/2019

Απορριφθέντες, παράβολα και στο βάθος ανεργία!

Όλες και όλοι στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 10 π.μ.