ΙΠΕΜ

Συνέδριο για τα νέα βιβλία- παρουσίαση σχετικής έρευνας του ΙΠΕΜ

Τοποθέτηση του του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στο ΔΣ της ΔΟΕ

 Περί «ερωτηματολογίου» του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ και άλλων δαιμονίων