Κριτική στα νέα βιβλία

Το ταξικό μήνυμα των φετινών Γενικών Εξετάσεων

Οι φετινές Γενικές Εξετάσεις συνεχίζονται τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο. Ο σκοπός που όλοι νομίζουμε ότι οι εξετάσεις αυτές εξυπηρετούν είναι η επιλογή των τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου για την εισαγωγή τους στις Ανώτατες Πανεπιστημιακές Σχολές. Φέτος, όμως, οι εξετάσεις αυτές φαίνεται να εξυπηρετούν και έναν ακόμη στόχο.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Απαράδεκτες αναφορές στο «δόκανο του κομμουνισμού»!


Προκλητικά προσαρμοσμένα στο ξαναγράψιμο της Ιστορίας τα χτεσινά θέματα Ιστορίας γενικής παιδείας

 

Με αφορμή την έρευνα «ΠΙΖΑ» του ΟΟΣΑ για την Παιδεία

Την περασμένη βδομάδα, ο ιμπεριαλιστικός οργανισμός ΟΟΣΑ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς του για την Παιδεία των κρατών - μελών του, κατά το 2009, το γνωστό διαγωνισμό «ΠΙΖΑ». Πρόκειται για έρευνα στρατευμένη στην υπηρεσία του κεφαλαίου και ενταγμένη στη βασική κατεύθυνση του ΟΟΣΑ ότι η εκπαίδευση «διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής», δηλαδή - μεταφράζοντας - η εκπαίδευση έχει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και της θωράκισης της αστικής κοινωνίας. 

ΕΡΕΥΝΑ «PISA» ΤΟΥ ΟΟΣΑ : Εργαλείο αναδιαρθρώσεων στην Παιδεία

Δόθηκσν χτες στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τα αποτελέσματα της έρευνας «PISA» που διεξάγει κάθε τρία χρόνια, μετρώντας τις επιδόσεις των 15χρονων σε ανάγνωση, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θεσμοθετήθηκε το 1997 για πρώτη φορά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια «παιδαγωγικής καθοδήγησης» που επιχειρεί ο διεθνής ιμπεριαλιστικός οργανισμός, για να προσαρμοστεί η εκπαίδευση στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις.

Η διδασκαλία της κρίσης ή …η κρίση της διδασκαλίας! HKAΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Όπως γίνεται εύκολα φανερό η αντιπαράθεση για τις αιτίες της κρίσης αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για τα στρατόπεδα τόσο της αστικής όσο και της εργατικής τάξης, αφού συνδέεται άμεσα και με το ζήτημα των δύο δρόμων ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Σ’ αυτόν τον πόλεμο

Στο στόχαστρο η ιστορική αλήθεια : Πολύμορφη προσπάθεια να ξαναγραφτεί η Ιστορία με στόχο τις νεανικές συνειδήσεις

Δεν αποτελεί... εφόδιο η νωρίτερη εκμάθηση ανάγνωσης

Μέσα από το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με τους ενήλικες τα παιδιά προετοιμάζονται καλύτερα για την εκμάθηση ανάγνωσης και τα παιδιά που μαθαίνουν να διαβάζουν στα 7 τους χρόνια δεν υστερούν σε τίποτα από αυτά που μαθαίνουν να διαβάζουν στα 5 τους, δείχνει μια πρόσφατη έρευνα

Για τη μείωση της ύλης στο μάθημα της Χημείας. Στόχος να ξεφύγει η διδασκαλία της Χημείας από τις αυστηρές αρχές της επιστήμης

Pages