Γραμματεία Καρδίτσας

Γραμματεία Εκπαιδευτικών Καρδίτσας: Για τη δίχρονη προσχολική Αγωγή

α) Η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή είναι πρώτα και κύρια μία παιδαγωγική και κοινωνική αναγκαιότητα που αφορά την ανάπτυξη, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παιδιού.