φοίτηση

ΕΛΜΕ Πειραιά: Για τις αλλαγές του χαρακτηρισμού φοίτησης και τις απουσίες

Στο μέσο της χρονιάς το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να αλλάξει τον τόπο υπολογισμού απουσιών και χαρακτηρισμού φοίτησης μαθητών. Με μια Υ.Α. που στάλθηκε και εφαρμόζεται άμεσα, εισάγονται μια σειρά αλλαγές: