ΕΛΜΕ Πειραιά: Για τις αλλαγές του χαρακτηρισμού φοίτησης και τις απουσίες

28/02/2018 - 23:33

Στο μέσο της χρονιάς το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να αλλάξει τον τόπο υπολογισμού απουσιών και χαρακτηρισμού φοίτησης μαθητών. Με μια Υ.Α. που στάλθηκε και εφαρμόζεται άμεσα, εισάγονται μια σειρά αλλαγές:

  • Με το άρθρο 22 ουσιαστικά γίνεται ενιαίος ο τρόπος εγγραφής σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ. Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και τα τμήματα κλειδώνουν μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια, μέχρι την 1η Ιουλίου  για τα Γενικά Λύκεια και μέχρι τις 10 Ιουλίου  για τα ΕΠΑΛ. “Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων κάθε αλλαγή ή νέα εγγραφή γίνεται στα υπάρχοντα τμήματα”. Η πολιτική αυτή των περικοπών και της «εξοικονόμησης» τμημάτων αποτυπώνεται και στο άρθρο 9 για τον τρόπο εγγραφής στα ΕΠΑΛ, καθώς αναφέρεται ότι οι μαθητές στις προτιμήσεις τους μπορούν να δηλώσουν μέχρι 3 ΕΠΑΛ κατά σειρά προτίμησης, καθώς και τα μαθήματα επιλογής που θέλουν να παρακολουθήσουν.  Με τις οδηγίες για τους “μη παρακολουθούντες”, το κλείσιμο τμημάτων οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα βρίσκονται συχνά στο αδιέξοδο, είτε να μην ακολουθούν το αντικείμενο που επιθυμούν, είτε να πηγαίνουν σε ένα ΕΠΑΛ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Με αυτό το τρόπο οδηγούμαστε στον περιορισμό των τμημάτων, σε απώλεια ωρών διδασκαλίας,  και σε αύξηση των υπεραριθμίων των εκπαιδευτικών.
  • Αντιπαιδαγωγική και με τιμωρητικό χαρακτήρα μπορεί να χαρακτηριστεί η λογική που διέπει το Υπουργείο (παρ. 8, άρθ. 1) για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που έχουν απολεσθεί, καθώς περιορίζει το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων στο να αποφασίζει πόσες μέρες εκδρομών θα χαθούν, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο τον πολιτιστικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι εκδρομές.
  • Καταργούνται οι «δικαιολογημένες» απουσίες και όλες υπολογίζονται απλά σαν απουσίες, χωρίς να αλλάζει το γενικό όριο. Ταυτόχρονα ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να ενημερώνει τους γονείς ακόμα και κάθε μέρα για τις απουσίες που πραγματοποιούνται.
  • Καταργείται η δυνατότητα να αυξάνεται το όριο των απουσιών για όσους μαθητές έχουν Γενικό μέσο όρο πάνω από 15, ισχύει μεταβατικά μόνο για το τρέχον έτος
  • Υπάρχουν και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα σχολικής ζωής, όπως ότι εισάγεται «το πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής» (παρ. 5, αρθ. 30), δηλαδή με πλάγιο τρόπο γενικεύονται οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας του σχολείου. Το Υπουργείο θέλει να “αυτοδεσμεύσει” εκπαιδευτικούς και μαθητές σε νόμους και κανονισμούς μέσα από τους οποίους επιχειρείται ο έλεγχος της σχολικής ζωής.

Με τα παραπάνω προκύπτουν μια σειρά ζητήματα που θα επηρεάσουν μεγάλο αριθμό μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Από τη μια ο υπολογισμός των τμημάτων με βάση το σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα οδηγήσει σε μετακινήσεις μαθητών για δημιουργία 27+10% τμημάτων για «εξοικονόμηση» καθηγητών κατά την προσφιλή διατύπωση υπουργείου και «παραγόντων» της εκπαίδευσης, άρα και συγχώνευσης τμημάτων. Από την άλλη ο φόρτος εργασίας που πλέον ο συνάδελφος μετατρέπεται σε γραμματεία στο σχολείο και αυτό σε συνδυασμό με την προσπάθεια του Υπουργείου για την επιβολή του 30ωρου (στην εγκύκλιο εφαρμογής του 30ωρου το Υπουργείο αναφέρει στα εξωδιδακτικά καθήκοντα για την παραμονή στο σχολείο την ενημέρωση των γονέων).

Είναι και μια άλλη παράμετρος όμως, αυτή της λειτουργίας των νυχτερινών σχολείων κατά κύριο λόγο, αφού με την κατάργηση του αυξημένου ορίου απουσιών για κάποιος μαθητές (Γ.Μ.Ο>15) τους οδηγεί σε εγκατάλειψη του σχολείου. Ειδικά για τα νυχτερινά σχολεία που φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές και με δυσκολίες, αφού αναγκάζονται για λόγους βιοπορισμού και μην έχοντας καμιά στήριξη από το κράτος να απουσιάζουν την στιγμή που βιώνουν και την καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων,  μια τέτοια διάταξη θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το μέλλον τους.

Είναι υποχρέωσή μας να παλέψουμε για την ικανοποίηση των αναγκών αλλά και τη δυνατότητα της εποχής μας για τις μορφωτικές αναγκες των παιδιών μας και των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Να απαιτήσουμε μαζικούς και μόνιμους διορισμούς και λειτουργία τμημάτων με 20 μαθητές στο τμήμα. Να υπερασπίσουμε το δικαίωμα κάθε μαθητή στη μόρφωση. Αυτό απαιτεί αγώνες σε σύγκρουση με  την αντιλαϊκή, αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Απαιτούμε την απόσυρση της Υ.Α.

Το ΔΣ

Νέα από το Π.Α.ΜΕ

Τελευταία νέα

Τα πιο διαβασμένα