Σ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Σ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης: Για τα τμήματα ένταξης

Το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τροπολογίες στο  νόμο 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε στις 11/2 και ψηφίστηκε στις 15/2 (!!!) καταργεί στην ουσία τα Τμήματα Ένταξης. Δηλαδή στο άρθρο 82 που αντικαθιστά το άρθρο 4 του π.δ.603/1982(Α΄117),αναφέρεται στο κείμενο (παρ.5/σελ.573): «ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε  υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους ...