Νέο Λύκειο

ΕΛΜΕ Πειραιά: Δημιουργικές συνθετικές εργασίες στο Λύκειο

Δημιουργικές συνθετικές εργασίες στο Λύκειο: Στην κατεύθυνση της υλοποίησης του "Νέου Λυκείου" της αντιδραστικής πολιτικής στην εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από την αναθεώρηση του Π.Δ. 46/2016, επανέρχεται στο ζήτημα των Δημιουργικών Εργασιών, οι οποίες "καθιερώνονται ως υποχρεωτικές στο Γενικό Λύκειο, καθώς κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργική σκέψη και δράση".

Πανελλαδική Γραμματεία: Για το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Β' Λυκείου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ του ΙΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Βήμα - βήμα προχωράει η κυβέρνηση στο Λύκειο της μονομέρειας και της ημιμάθειας!

Το προσχέδιο του ΙΕΠ για το νέο ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ Λυκείου εντάσσεται πλήρως στη δομή και το περιεχόμενο του Λυκείου της μονομέρειας και της ημιμάθειας, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Προετοιμάζει το έδαφος για ένα Λύκειο – εξεταστικό κέντρο, δίνει ώθηση στην ενίσχυση των φροντιστηρίων.