Μειονοτική Εκπαίδευση

Τοποθέτηση της ΑΣΕ στη διημερίδα της ΔΟΕ για την Μειονοτική Εκπαίδευση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ)

(Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΜΕ)

ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14 και 15/3/2018

«Μ Ε Ι Ο Ν Ο Τ Ι Κ Η   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο προβληματισμός πάνω στο θέμα της διημερίδας δεν μπορεί να μην παίρνει υπόψη του τα εξής ζητήματα: