Ο Β. Βατίστας στη συνέντευξη των Σωματείων Εκπαιδευτικών