Ο Σπ. Μαρίνης για την απόπειρα ποινικοποίησης των αγώνων των εκπαιδευτικών