Κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία απαιτούν οι εκπαιδευτικοί