ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. ΚΑΠΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ