ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ