ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ