ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΚΑΤΗΦΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ