ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ