ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ