Ο Γ. Δελής στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη