Μοτοπορεία Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Αττικής