ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ