ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Α. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ