ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Σ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ