Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ