ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ