ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ