ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Γ. ΔΕΛΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ