ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ