ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ