Νίκος Αβραμίδης, εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Ενώνσεων Γονεών Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας