Ειρήνη Ευαγγελοπούλου, μέλος ΔΣ Σύλλογου Π.Ε. Κοζάνης