ΟΧΙ στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο|Δίνουμε Αγωνιστική Απάντηση