ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ