ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ