ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σπ ΜΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ