ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Β ΒΑΤΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ