ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ