ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΤΙΣΤΑ