ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σπ ΜΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ