ΟΜΙΛΙΑ Μ ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΔ ΤΗΣ ΓΣ