Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΕ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Τ ΤΟΚΑ ΣΤΗΝ Η Δ