ΔΗΛΩΣΗ Σ ΜΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ