ΟΜΙΛΙΑ Σπ ΜΑΡΙΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΔΟΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ