ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Θ ΔΡΙΜΑΛΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ Σ ΤΗΣ ΔΟΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ