ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σπ ΜΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ