ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΟΕ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σ ΜΑΡΙΝΗ