ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ