ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Δ. ΔΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ