ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Α. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ