ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Φ. ΠΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΜΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ